Klinkers - les 1. Uitleg van de klinkeruitspraak

BASISkennis

  Accepteer de voorwaarden en ga verder.

Welkom bij les 1 van de Klinkermodule!

Uitleg van de Klinkeruitspraak

In deze les leg ik de basisbegrippen 'klanken', 'klinkers', 'medeklinkers' en 'lettergrepen' uit. Dit zijn belangrijke begrippen om duidelijker te leren spreken. Natuurlijk leer ik je ook hoe je je mond beweegt om de Nederlandse klinkers goed te maken.
Verder krijg je een video van de Nederlandse klinkers met voorbeeldwoorden.
Ten slotte wordt de opbouw van het klinkerschema uitgelegd zodat je zelf de juiste uitspraak kunt onthouden.

Totale videotijd: 11 minuten.

Wil je deze les volgen?
1. Maak een account voor het NT2Spraak College - én
2. Bestel hier jouw les naar keuze.

In de volgende lessen van deze module krijg je meer uitleg over specifieke klinkers uit het schema, zoals:

les 2 - lange en korte klinkers
les 3 - tweeklanken
les 4 - eu, ie, oe
les 5 - de stomme e
BONUS - eeR en eeL


Jouw docent


Marieke Goedegebure
Marieke Goedegebure

Als je als anderstalige niet goed te verstaan bent, word je niet gehoord. Mijn fascinatie met uitspraaktraining begon 25 jaar geleden en heeft me niet meer losgelaten. Als logopedist en NT2-specialist geef ik trainingen, workshops en advies over het leren van de Nederlandse uitspraak.

Het belangrijkste effect van mijn trainingen is dat de deelnemers met meer zelfvertrouwen spreken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat docenten en taalcoaches weten welke aspecten de verstaanbaarheid beïnvloeden en hoe je de NT2-cursist die aspecten kunt leren.

Als eigenaar van NT2Spraak heb ik bovendien ervaring opgedaan met het ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal, onder andere als co-auteur van boek en website 'Beter Nederlands spreken' en als auteur van 'Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen', allebei uitgegeven bij Coutinho.

Dit NT2Spraak College is een online school voor het verbeteren van de Nederlandse uitspraak. Door mijn diensten digitaal aan te bieden hoop ik meer anderstaligen, docenten NT2 en taalcoaches te bereiken zodat iedereen met meer zelfvertrouwen Nederlands kan spreken.

Ik wens je leuke en leerzame uren met het lesmateriaal!


Lesprogramma


  2. Basisbegrippen
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  3. Voorbeeldwoorden
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  4. Mondbewegingen
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  5. Klinkerschema
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  6. Samenvatting
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  7. Afronding
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving