Ol8chhq7t8knckoxjrz2

Klinkers - les 3. Tweeklanken

Tweeklanken

Welkom bij les 3 van de Klinkermodule

Tweeklanken: ei/ij, ui en au/ou

De tweeklanken ui, au/ou en ei/ij hebben verschillende letters én verschillende klanken. In deze les leer ik je alles over de uitspraak en de spelling van deze tweeklanken.
Je krijgt uitleg over het verschil in betekenis, over de uitspraak en de spelling en je krijgt tips voor het oefenen en toepassen van deze klanken.

De UI is de lastigste klank van alle tweeklanken. Daarom krijg je toegang tot de XL uitspraakles voor de UI om intensief te oefenen.

Totale videotijd les 5: 5,5 minuten + uitspraakcursus voor de UI: 13 minuten

Wil je deze les volgen?
1. Maak een account voor het NT2Spraak College - én
2. Bestel hier jouw les naar keuze.

In de volgende lessen van deze Klinkermodule krijg je meer uitleg over:

les 4 - eu, ie, oe
les 5 - de stomme e
BONUS: eeR en eeL
Jouw docent


Marieke Goedegebure
Marieke Goedegebure

Als je als anderstalige niet goed te verstaan bent, word je niet gehoord. Mijn fascinatie met uitspraaktraining begon 25 jaar geleden en heeft me niet meer losgelaten. Als logopedist en NT2-specialist geef ik trainingen, workshops en advies over het leren van de Nederlandse uitspraak.

Het belangrijkste effect van mijn trainingen is dat de deelnemers met meer zelfvertrouwen spreken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat docenten en taalcoaches weten welke aspecten de verstaanbaarheid beïnvloeden en hoe je de NT2-cursist die aspecten kunt leren.

Als eigenaar van NT2Spraak heb ik bovendien ervaring opgedaan met het ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal, onder andere als co-auteur van boek en website 'Beter Nederlands spreken' en als auteur van 'Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen', allebei uitgegeven bij Coutinho.

Dit NT2Spraak College is een online school voor het verbeteren van de Nederlandse uitspraak. Door mijn diensten digitaal aan te bieden hoop ik meer anderstaligen, docenten NT2 en taalcoaches te bereiken zodat iedereen met meer zelfvertrouwen Nederlands kan spreken.

Ik wens je leuke en leerzame uren met het lesmateriaal!


Lesprogramma


  Welkom!
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  1. Snappen - Twee verschillende letters, twee verschillende klanken
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving
  2. Voelen - Mondbeweging
Beschikbaar in dagen
dagen na inschrijving